Ansökning av stipendier 2024

STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV FINSKA VÄRDEPAPPERSMARKNADER TILLKÄNNAGER STIPENDIER SOM KAN SÖKAS 2024

Stiftelsens syfte är att stödja och befrämja ett brett utbud av värdepapperssparande och bildning av riskkapital för finska företag genom värdepappersmarknaden. Stiftelsen uppnår sitt syfte genom att utdela stipendier och belöningar för forsknings- och publiceringsaktiviteter som står i samband med värdepapperssparande och utvecklingen av värdepappersmarknaden, såväl som studieresor som står i relation till detta. Finansierade projekt står vanligen i samband med områdena finansvetenskap, ekonomi och bolags- och skatterätt.

För erhållande av stipendiemedel ska sökanden fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Bifoga de nödvändiga rekommendationerna, intygen och utredningarna som pdf -filer till ansökan så att sökandens personuppgifter, meriter, planer och målsättningar tydligt klargörs. Bilagan avseende forsknings- och studieplanen är obligatorisk, men eventuella andra bilagor bifogas efter eget gottfinnande. En förutsättning för beviljande av stipendium är att sökanden har avlagt akademisk slutexamen.

Ansökan och bilagorna (också utlåtandet) bör lämnas in via webbtjänsten till stiftelsen fr.o.m. början av januari och före ansökningstidens utgång den 29 februari 2024. Sökanden uppger referenserna i stipendiesystemet, och en referensbegäran skickas till dem när sökanden lämnar in ansökan.

Styrelsens avsikt är att fatta stipendiebesluten senast i maj.

Förfrågningar gällande stipendierna besvaras av stiftelsens ombudsman Jussi Lahti. Frågorna kan skickas per e-post sae@sae.fi

REDOGÖRELSE FÖR ANVÄNDNINGEN AV STIPENDIET

Stipendiemottagare ska avge skriftlig redogörelse för användningen av stipendiet till stiftelsen inom två år. Redogörelsen bör göras i webbtjänsten.

Läsa dataskyddsbeskrivningen här.