Framsida

Stiftelsen grundades 9.12.1985 genom ett beslut av styrelsen för Unitas Ab. Grundkapitalet var 3.000.000 mk.

Enligt stiftelseurkunden var avsikten att på en ideell grund och på ett omfattande sätt stödja och främja sparandet i värdepapper, utvecklandet av värdepappersmarknaden samt tillförandet av riskkapital till näringslivet i Finland via värdepappersmarknaden samt därtill ansluten forsknings- och publikationsverksamhet.

Ovan beskrivna avsikt infördes i stiftelsens stadgar.

Tillstånd att grunda stiftelsen gavs 3.10.1986 och stiftelsen antecknades i stiftelseregistret 16.10.1986. Stiftelsens verksamhet inleddes samma år.

För att förverkliga sin uppgift stöder stiftelsen årligen genom stipendier och på annat sätt forsknings- och publikationsverksamhet som ansluter sig till sparandet i värdepapper och till utvecklandet av värdepappersmarknaden.