Apurahojen haku 2024

SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINOIDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ ILMOITTAA HAETTAVAKSI APURAHAT
VUODELLE 2024

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää laaja-alaisesti arvopaperisäästämistä, arvopaperimarkkinoiden kehittämistä ja riskipääoman muodostumista Suomen elinkeinoelämään arvopaperimarkkinoiden kautta.  Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja tunnustuspalkintoja arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä näihin liittyviin opintomatkoihin.
Rahoitettavat hankkeet liittyvät tyypillisesti rahoituksen, taloustieteen sekä yritys- ja verojuridiikan tieteenaloihin.

Apurahan hakija täyttää sähköisen hakemuksen apurahajärjestelmässä. Hakemukseen on liitettävä sähköisesti tarvittavat suositukset, todistukset ja selvitykset, jotta hakijan henkilökuva, ansiot, suunnitelmat ja tavoitteet selviävät riittävän hyvin. Tutkimus- ja opintosuunnitelman sisältävä liite on välttämätön, mutta muiden liitteiden tarpeellisuutta hakijan on itse harkittava. Apurahan hakemisen edellytyksenä on suoritettu akateeminen loppututkinto.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköisesti säätiön verkkopalvelun kautta tammikuun alusta lähtien ja viimeistään 29.2.2024. Hakija ilmoittaa suosittelijat apurahajärjestelmässä ja suosittelijoille lähtee suosittelupyyntö samassa yhteydessä kun hakija lähettää hakemuksensa.

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Jussi Lahti. Kysymykset voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen: sae@sae.fi

Päätökset apurahoista pyritään tekemään viimeistään toukokuussa.

SELVITYKSET APURAHAN KÄYTÖSTÄ

Apurahan saajan tulee antaa säätiölle kirjallinen selvitys kahden vuoden kuluessa apurahan käytöstä. Selvitys toimitetaan apurahajärjestelmään.

SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINOIDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

Lue tietosuojaseloste täältä.