Etusivu

Säätiö perustettiin 9.12.1985 Unitas Oy:n hallituksen päätöksellä. Peruspääoma oli 3.000.000 markkaa.

Säädekirjan mukainen tarkoitus oli tukea ja edistää aatteelliselta pohjalta laaja-alaista arvopaperisäästämistä, arvopaperimarkkinoiden kehittämistä sekä riskipääoman muodostumista Suomen elinkeinoelämään arvopaperimarkkinoiden kautta sekä niihin liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Edellä kuvattu tarkoitus sisällytettiin säätiön sääntöihin.

Säätiön perustamislupa annettiin 3.10.1986 ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin 16.10.1986. Säätiön varsinainen toiminta alkoi samana vuonna.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee vuosittain apurahoin ja muilla tavoin arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.