Stipendier år 2022

Stiftelsen för främjande av värdepappersmarknaden i Finland har beviljat de följande stipendierna för år 2022:

Aalto University Scool of Business, Department of Finance
Gaikwad Rahu
Häyrynen Janne
Jach Agnieszka
Kauppila Mikko
Korhonen Anniina
Lukkarinen Anna
Rantapuska Elias
Rihtamo Roope
Rintamäki Paul
Salonen Antti
Shin Sean Seunghun
Ungeheuer Michael
Vepsä Antti
Vuola Lasse

Post doc -rekrytering:

Forskningsteam Juho Kanniainen
Forskningsteam Peter Nyberg