Myönnetyt apurahat 2022

Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiön apurahan saajat vuodelle 2022 ovat:

Aalto University Scool of Business, Department of Finance
Gaikwad Rahu
Häyrynen Janne
Jach Agnieszka
Kauppila Mikko
Korhonen Anniina
Lukkarinen Anna
Rantapuska Elias
Rihtamo Roope
Rintamäki Paul
Salonen Antti
Shin Sean Seunghun
Ungeheuer Michael
Vepsä Antti
Vuola Lasse

Post doc -rekrytointi:

Tutkimusryhmä Juho Kanniainen
Tutkimusryhmä Peter Nyberg