Belönande av pro gradu- avhandlingar år 2022

Stiftelsen för främjande av värdepappersmarknaden I Finland har belönat följande pro gradu avhandlingar var och en med ett belöningsstipendium om 5 000 euro.

Alexander WirtzAalto YliopistoAalto Yliopisto
Avhandling


What Matters to Finnish Individual Investors?
Investment Beliefs Related to Equity Allocation

Niko KauppiHelsingin Yliopisto
Avhandling

Sijoittajan riskipositio ja sen hallinta lohkoketjupohjaisessa organisaatiossa

Jan StellbergHANKEN
Avhandling

Sambandet mellan företagsspecifik risk och påföljande avkastning – Vilka variabler driver anomalin?

Kaisa OlliTurun Yliopisto
AvhandlingImpact of ESG on Financial Performance. Empirical evidence from the European market 2002–2019”