Belönande av pro gradu- avhandlingar år 2020

Stiftelsen för främjande av värdepappersmarknaden I Finland har belönat följande pro gradu avhandlingar var och en med ett belöningsstipendium om 5 000 euro.

Timonen, JoonasLUT -yliopisto
Avhandling

ETF pricing inefficiences – Evidence from London Stock Exchange

Mäenpää, EeroTurun kauppakorkeakoulu
Avhandling

Machine learning in FX trading with long short-term memory recurrent neural networks

Vihlman, MikkoAalto yliopisto
Avhandling

Constructing minimum-variance portfolios using deep neural networks

Hildén, KaiHanken
AvhandlingLikviditet, investerarsentiment och emissionsrabatter i accelererade anbudsförfaranden av riktade emissioner i Norden