Vuonna 2020 palkitut pro gradu -tutkielmat

Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö on palkinnut seuraavat pro gradu -tutkielmat kunkin 5 000 euron tunnustuspalkinnolla.

Timonen, JoonasLUT -yliopisto
Tutkielma

ETF pricing inefficiences – Evidence from London Stock Exchange

Mäenpää, EeroTurun kauppakorkeakoulu
Tutkielma

Machine learning in FX trading with long short-term memory recurrent neural networks

Vihlman, MikkoAalto yliopisto
Tutkielma

Constructing minimum-variance portfolios using deep neural networks

Hildén, KaiHanken
TutkielmaLikviditet, investerarsentiment och emissionsrabatter i accelererade anbudsförfaranden av riktade emissioner i Norden