Belönande av pro gradu- avhandlingar år 2019

Stiftelsen för främjande av värdepappersmarknaden I Finland har belönat följande pro gradu avhandlingar var och en med ett belöningsstipendium om 5 000 euro.

Benjamin Åberg Hanken School of Economics
Avhandling “Ineffective prissättning på europeisk listade etf-fonder”
Yakill Reyes Aalto-yliopisto / School of Business
Avhandling “Fund manager experience, reputation, and investment behavior”
Olli-Pekka Rissanen Turun yliopisto
Avhandling “Value-at-risk and expected shortfall estimation under conditional extreme value theory framework: an empirical study in the nordic stock markets in 2005-2015”