Vuonna 2019 palkitut pro gradu -tutkielmat

Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö on palkinnut seuraavat pro gradu -tutkielmat kunkin 5 000 euron tunnustuspalkinnolla.

Benjamin Åberg Hanken School of Economics
Tutkielma ”Ineffective prissättning på europeisk listade etf-fonder”
Yakill Reyes Aalto-yliopisto / School of Business
Tutkielma ”Fund manager experience, reputation, and investment behavior”
Olli-Pekka Rissanen Turun yliopisto
Tutkielma ”Value-at-risk and expected shortfall estimation under conditional extreme value theory framework: an empirical study in the nordic stock markets in 2005-2015”