Belönande av pro gradu- avhandlingar år 2018

Stiftelsen för främjande av värdepappersmarknaden I Finland har belönat följande pro gradu avhandlingar var och en med ett belöningsstipendium om 5 000 euro.

Aleksi Pitkäjärvi Aalto-yliopisto/ kauppakorkeakoulu
Avhandling ”Cross-Asset Time Series Momentum”
Valtteri Peltonen Turun kauppakorkeakoulu
Avhandling “Delta-gamma approximation of Value at Risk for delta neutral derivative allocations”
Kristian Tötterman Tampereen yliopisto
Avhandling “The effects of fiscal policy on long- term interest rates Evidence from 29 OECD countries”