Vuonna 2018 palkitut pro gradu- tutkielmat

Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö on palkinnut seuraavat pro gradu- tutkielmat kunkin 5 000 euron tunnustuspalkinnolla.

Aleksi Pitkäjärvi Aalto-yliopisto/ kauppakorkeakoulu
Tutkielma ”Cross-Asset Time Series Momentum”
Valtteri Peltonen Turun kauppakorkeakoulu
Tutkielma “Delta-gamma approximation of Value at Risk for delta neutral derivative allocations”
Kristian Tötterman Tampereen yliopisto
Tutkielma “The effects of fiscal policy on long- term interest rates Evidence from 29 OECD countries”