Belönande av pro gradu- avhandlingar år 2016

Stiftelsen för främjande av värdepappersmarknaden I Finland har belönat följande pro gradu avhandlingar var och en med ett belöningsstipendium om 4 000 euro.

Marko Moshtaghi Hanken School of Economics
Tutkielma ”Insiders vs. Outsiders: En empirisk studie om determinanterna för insynshandelns lönsamhet och informationsvärde på Stockholmsbörsen”
Tuomas Tomunen Aalto- yliopiston kauppakorkeakoulu
Tutkielma “Beta gets better with age”

No Comments

Post a Comment