Belönande av pro gradu- avhandlingar år 2015

Stiftelsen för främjande av värdepappersmarknaden I Finland har belönat följande pro gradu avhandlingar var och en med ett belöningsstipendium om 4 000 euro.

Petri Hukkanen Aalto- universitet, handelshögskolan
Avhandling ”The effect of initial offer precision on takeover contests“
Markus Nieminen Åbo handelshögskolan
Avhandling “Return sign forecasting through volatility dynamics; Forecasting ability and economic value“

No Comments

Post a Comment