Apurahojen haku 2022

SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINOIDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ ILMOITTAA HAETTAVAKSI APURAHAT
VUODELLE 2022

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää laaja-alaisesti arvopaperisäästämistä, arvopaperimarkkinoiden kehittämistä ja riskipääoman muodostumista Suomen elinkeinoelämään arvopaperimarkkinoiden kautta.  Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja tunnustuspalkintoja arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä näihin liittyviin opintomatkoihin.
Rahoitettavat hankkeet liittyvät tyypillisesti rahoituksen, taloustieteen sekä yritys- ja verojuridiikan tieteenaloihin.

Apurahan hakija täyttää sähköisen hakemuksen apurahajärjestelmässä. Hakemukseen on liitettävä sähköisesti tarvittavat suositukset, todistukset ja selvitykset, jotta hakijan henkilökuva, ansiot, suunnitelmat ja tavoitteet selviävät riittävän hyvin. Tutkimus- ja opintosuunnitelman sisältävä liite on välttämätön, mutta muiden liitteiden tarpeellisuutta hakijan on itse harkittava. Apurahan hakemisen edellytyksenä on suoritettu akateeminen loppututkinto.

Lisäksi suomalaisissa yliopistoissa työskenteleville professoreille tai apulaisprofessoreille säätiö tarjoaa kahden vuoden pituisia apurahoja (65.000 euroa 12 kuukauden ajanjaksolle) päätoimisten post doc -tutkijoiden palkkaamiseen säätiön tarkoitusta palvelevien tutkimushankkeiden toteuttamiseksi. Apuraha maksetaan suomalaiselle yliopistolle, joka ottaa apurahan saajan työsuhteeseen. Post doc -tutkijan edellytetään käyttävän vähintään 90% kokonaistyöajastaan tutkimukseen.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma (joka sisältää uskottavan suunnitelman kansainvälistä tasoa olevan post doc -tutkijan palkkaamiseksi), professorin ansioluettelo ja relevantin oikeushenkilön (esim. dekaani) suostumus post docin palkkaamiseen, jos apuraha myönnetään.

Post doc -apurahojen osalta päätökset pyritään tekemään viimeistään maaliskuun alussa, jotta rekrytointi voitaisiin tehdä vielä kevään 2022 akateemisilla työmarkkinoilla ja palkattava tutkija voisi aloittaa työnsä jo syyslukukauden 2022 alussa.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköisesti säätiön verkkopalvelun kautta joulukuun alusta lähtien ja viimeistään 31.1.2022. Hakija ilmoittaa suosittelijat apurahajärjestelmässä ja suosittelijoille lähtee suosittelupyyntö samassa yhteydessä kun hakija lähettää hakemuksensa.

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Jussi Lahti. Kysymykset voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen: sae@sae.fi

Päätökset apurahoista pyritään tekemään viimeistään toukokuussa.

SELVITYKSET APURAHAN KÄYTÖSTÄ

Apurahan saajan tulee antaa säätiölle kirjallinen selvitys kahden vuoden kuluessa apurahan käytöstä. Selvitys toimitetaan apurahajärjestelmään.

SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINOIDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

Lue tietosuojaseloste täältä.