Apurahojen haku 2019

SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINOIDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ JULISTAA HAETTAVAKSI APURAHAT VUODELLE 2019

Säätiö pyrkii aatteelliselta pohjalta edistämään arvopaperimarkkinoiden kehittämistä myöntämällä apurahoja alan tieteellistä tutkimustyötä sekä siihen liittyviä opintomatkoja varten. Säätiö voi myös asianomaisen oppilaitoksen suosituksesta suostua jatko-opiskelijoiden ulkopuolisten ohjausresurssien rahoittamiseen. Ohjaajapalkkio on tällä hetkellä 2.000 euroa.

Apurahan hakija täyttää sähköisen hakemuksen apurahajärjestelmässä.  Hakemukseen on liitettävä sähköisesti tarvittavat suositukset, todistukset ja selvitykset, jotta hakijan henkilökuva, ansiot, suunnitelmat ja tavoitteet selviävät riittävän hyvin. Tutkimus- ja opintosuunnitelman sisältävä liite on välttämätön, mutta muiden liitteiden tarpeellisuutta hakijan on itse harkittava. Apurahan hakemisen edellytyksenä on suoritettu akateeminen loppututkinto.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköisesti säätiön verkkopalvelun kautta viimeistään 28.2.2019.  Hakija ilmoittaa suosittelijat apurahajärjestelmässä ja suosittelijoille lähtee suosittelupyyntö samassa yhteydessä kun hakija lähettää hakemuksensa.

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Jussi Lahti. Kysymykset voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen: sae@sae.fi

Päätökset apurahoista pyritään tekemään viimeistään toukokuussa.

SELVITYKSET APURAHAN KÄYTÖSTÄ

Apurahan saajan tulee antaa säätiölle kirjallinen selvitys kahden vuoden kuluessa apurahan käytöstä. Selvitys toimitetaan apurahajärjestelmään.

SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINOIDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

Lue tietosuojaseloste täältä.